Inspirujte se inspire

Kvalita normy kamene

Vylehčené obkladové prvky z umělého kamene jsou dle STN 72 3210 zastoupeny typy:

Rozsah použití

Vylehčené obkladové betonové prvky nahrazují nedostatkový a drahý přírodní kámen, a to jak při obkládání v interiéru tak i v exteriéru. Používají se na obklady zdí, fasád a soklů obytných budov i průmyslových objektů, plotů, sloupků, teras, schodišť, v zahradní architektuře, obklady krbů atd.

Zkoušky

  • produkt je v souladu s ustanoveními Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebních výrobcích ve znění pozdějších předpisů,
  • na produkt a jeho výrobu se uplatňuje norma STN 72 3210 "Betonové prefabrikáty. Dlaždice. Teracové dlaždice"
V rámci počátečních zkoušek typu se ověřily:
Vlastnost Deklarovaná hodnota nebo třída Číslo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Pevnost v tahu při ohybu 5,0 N.mm-2 B 2005/2343
Nasákavost průměrná 8 % B 2005/2343
Mrazuvzdornost Povrch prvků neporušený B 2005/2343

Název a adresa laboratoře, které provedlo zkoušky:

BetónRacio s. r. o., Trnava, autorizované Zkušební laboratoř S 61/2003.

Produkt imituje přírodní kámen. Přední plocha obkladových prvků je hladká a kompaktní, co prodlužuje jejich životnost a snižuje jejich citlivost na ušpinění. Rubová strana výrobků je rovná, optimálně profilovaná k dosažení dobré přilnavosti k základnímu materiálu.

Umělý kámen je vyrobený ze směsi křemičitého písku, kvalitního cementu a plastifikátoru, vše materiály nejvyšší kvality. To zaručuje pevnost a dlouhou životnost produktů. Do některých druhů obkladových kamenů (Versailles, Biarritz, Monaco, Orly a jiné) je přidávaný keramzit na odlehčení - výsledný produkt je tímto způsobem výrazně lehčí než přírodní kámen nebo produkty vyráběné pouze z klasického betonu.

Na barvení obkladových kamenů používáme nejkvalitnější minerální pigmenty, při čem barvivo je přidáváno jak do základní směsi, tak i povrchově. Všechny komponenty jsou na přírodní bázi, proto je možné náš výrobek hodnotit jako ekologicky nezávadný.

Vlivem nestandardní barevnosti plniv může dojít u různých výrobních šarží k mírným barevným odchylkám a při dlouhodobém skladování ve vlhku i k tvorbě světlejších výkvětů. Tyto jevy korespondují s barevnou variabilitou přírodních materiálů a nejsou výrobcem považovány za chybu. V tomto smyslu nelze reklamovat barevnost dodaného zboží.

V tabulce Technické údaje jsou uvedeny přesné rozměry jednotlivých kamenů v cm. Je třeba zdůraznit, že při výrobě forem, z nichž se následně vyrábí náš kámen, se používají reálné kusy přírodního kamene. Je to velmi náročný proces. Proto i vznikají drobné odchylky od udaných rozměrů, řádově několik mm. Např. při kameni Versailles, kde je udána výška kamene 10 cm a Monaco 12 cm, je možné, že některé kusy mají výšku + / - několik mm. Tato odchylka je přirozená a nelze ji považovat za vadu výrobku. Před nalepením proto doporučujeme otevřít alespoň 2-3 krabice a přikládáním jednotlivých dílů k sobě najít nejvhodnější kombinaci.

Název výrobku Hmotnost plošných kamenů (kg/m2) Hmotnost rohových kamenů (kg / m) Rozměry plošných kamenů (cm) Rozměry rohových kamenů (cm) Střední tloušťka (cm)
Aquitaine 50,0 22,0 od 10x37
do 28x13
od 10
do 18
2,5 - 6,0
Avignon 27,0 15,0 od 6x16
do 20x33
15x15x25
10x5x20
10x10x15
1,4
Biarritz 60,0 20,6 od 4x14
do 17x50
40x6x13
26x6x8,5
3,0 - 7,0
Bretagne 55,0 20,0 od 10x17
do 26x35
22x7x25
13x7x20
22x7x12
1,8 - 3,0
Ile De France 33,0 16,0 od 8
do 40
25x10x25
25x10x15
15x10x10
1,0 - 1,3
Loire 30,0 20,0 15x17
15x22
15x30
17x8
5x15
1,5 - 2,5
Orly 55,0 20,0 od 10
do 45
18x5x32
20x10x15
16x5x10
1,6 - 6,0
Piesková tehla 25,0 15,0 24x5 20x8,5x5 1,5
Salon de Provence 28,0 13,0 od 10x7
do 21x29
12x6x20
20x10x10
1,0 - 1,3
Stará tehla 25,0 15,0 20x5 20x10x5 1,3
Tehla "Korzika" 25,0 15,0 21x6 22x9x6 1,0
Versailles 59,0 15,5 10x19
10x28
10x47
25x6x10
16x6x10
2,0 - 5,0
Monaco 75,0 20,0 12x19
12x29
12x49
12x25x5
12x14x5
2,0 - 5,0
Název výrobku Rozměry plošných kamenů (cm) Rozměry rohových kamenů (cm) Střední tloušťka (cm)
Polostĺp 45x19 8,0
Soklový uhol 17x8x12 4,5
Horizontálna obruba 45x20 4,0 - 7,5
Vertikálna obruba 45x14,5 4,5
Rímsový uhol 15x8x10 4,0 - 8,0
Rímsa 45x10 4,0 - 8,0
Vrch polostĺpa 24x10 12,0
Bordúra 45x8 5,0
Sokel 45x12 4,5
Pódium polostĺpa 24x10 14,0
Vrch obruby 19x6 5,0 - 6,0
Bordúrový roh 16x7,5x8 5,0
Pódium obruby 19x12,5 5,0
Název výrobku Rozměry plošných kamenů (cm) Rozměry rohových kamenů (cm) Střední tloušťka (cm)
Čapica 44 - hladká 44x44 4,0 - 9,0
Čapica 38 - zvrásnená 38x38 4,0 - 9,0
Čapica 48 - zvrásnená 48x48 4,0 - 9,0
Čapica 60 - jemne zvrásnená 60x60 6,0 - 8,0
Plotová strieška - zvrásnená 82x34 3,0 - 6,5
Plotová strieška - jemne zvrásnená 120x30 4,5
Zámkový kameň 23x13x22
Sokel 45x8 5,0 - 6,5
Parapeta - pravá alebo ľavá 65x13 10,0
Parapeta - stredová 60x9 10,0
Rohový prvok - malý 25x14x29,5 4,0 - 5,0
Rohový prvok - veľký 30x15x30 2,0
Orámovanie dverí - pravé 45x12 4,0 - 6,0
Orámovanie dverí - ľavé 45x12 4,0 - 6,0
Orámovanie dverí - rovné 45x12 4,0 - 6,0

Komponenty použité při výrobě produktů jsou certifikovány oprávněnými institucemi a v plném rozsahu vyhovují všem požadavkům ve smyslu platné legislativy v zemích EU pro daný typ produkce. Samotné produkty odpovídají ustanovením Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebních výrobcích ve znění pozdějších předpisů a normy STN 72 3210. Produkty neobsahují nebezpečné látky, jsou nehořlavé a hygienicky nezávadné, bez jakýchkoliv negativních vlivů na člověka a životní prostředí.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly neobsahují žádné nebezpečné látky a je možné s nimi nakládat jako s běžným odpadem.

Ostatní

Podmínky a rozsah použití produktů jsou často rozdílné. V tomto technickém listu jsou uvedeny obecné charakteristiky a údaje. Zpracovatel je povinen prověřit vhodnost a možnost použití produktů na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naše poradenství.

Výrobky balíme do dvou typů krabic.

1. druh krabice: délka 51 x šířka 38 x výška 15 cm

produkt - 1. druh krabice

Do tohoto druhu krabice se balí:

1. Lehčí výrobky: Ile de France, Avignon, Loire, množstvo v jednom balení je 1 m2 , hmotnost krabice je maximálně 33 kg. Počet m2 na paletě: 24.

2. Produkty Orly, Biarritz, Bretagne, Aquitaine, Monaco, kde z důvodu velkých rozměrů se do jedné krabice 51 cm x 38 cm x 15 cm balí 0,5 m2. Hmotnost krabice max. 30 kg. Počet m2 na paletě: 16. (Monaco: váha 1 m2 je 75 kg, z toho důvodu je na paletě pouze 10 m2).

2. druh krabice: délka 50 x šířka 25 x výška 20 cm

produkt - 2. druh krabice

Do krabice se balí produkt Versailles. V jednom balení je 0,5 m2, váha 29,5 kg.

Těchto krabic se vejde na jednu paletu šest a dáváme je do 6 řad nad sebou. Jedna paleta má tedy 36 x 0,5 = 18 m2.

Maximální hmotnost výrobků na paletě je 18 x 59 = 1062 kg plus hmotnost samotné palety a obalového materiálu (max. 25 kg), tedy celkem 1087 kg.

Vztah mezi počtem palet a jejich celkovou hmotností se může změnit ještě dodávkou rohových dílů. Paleta s rohovými díly má hmotnost asi poloviční oproti paletě "normální".

Za 1 m2 se považuje obložená plocha včetně spár. U výrobků Versailles a Monaco se za 1 m2 považuje obložená plocha bez spár.