Inspirujte se inspire

Návod na montáž

Příprava obkladových prvků

Prašná vrstva na rubové straně kamene působí jako separátor a nepříznivě ovlivňuje přilnavost lepených prvků k podkladu. Při naší technologii výroby umělých obkladů tato prašná vrstva nevzniká. Proto stačí naše výrobky před montáží prohlédnout a v případe, že byly delší dobu skladovány v prašném prostředí mimo originálního obalu je zbavit prachu.

Podklad ani kámen před montáží nenamáčet!

Vhodný podklad a jeho příprava

Vhodným podkladem je rovný, suchý povrch bez nečistot, především zbavený mastnoty, který je objemově a tvarově stabilizovaný a soudržný. Běžnými podklady jsou neomítnuté zdivo z přesných tvárnic, omítnuté zdivo, betonové konstrukce bez zbytků bednících přípravků a pod. Pro lepení na sádrokarton, anhydritové a sádrové stěrky je třeba použít lepicí malty s vyšším výkonem. Nevhodným podkladem jsou tapety, nátěry, dřevo, laminát, kov, plasty a pryskyřice.

Nerovné podklady je možné vyrovnat vyrovnávacími maltami. Prašné a nasákavé podklady je třeba před pokládkou kamene penetrovat 2 až 24 hodin penetračním přípravkem nebo disperzí, kterou zředíme v poměru jeden díl disperze ke pěti až sedmi dílům studené pitné vody. Penetrace se neprovádí při nesavých materiálech (obklad-obklad).

Lepení obkladů

Lepení obkladů je nutné rozdělit do 3 základních skupin:

  • Obyčejné lepení - standardní, tzn. lepení relativně malých ploch, kde nedochází k prudkým teplotním zlomům, izolace je dostatečná a podklad je vyhovující. V tomto případe používáme k lepení většinou základní lepidla z nabídky běžně dostupných výrobků (například produkty společností Degussa, DEN BRAVEN, MUREXIN, CUSTOM ®, CERESIT-HENKEL a pod.)
  • Částečně speciální lepení – tzn. flexibilní, jedná se o lepení obkladů na větších plochách, jako jsou např. fasády. Taky pro lepení na netypické podkladové plochy používáme flexibilní lepidla od stejných výrobců jako při standardním lepení, je však nevyhnutné použít výrobky s vyššími kvalitativními parametry.
  • Speciální lepení - určené pro přesně specifikované podklady. Jedná se o sanace vlhkých ploch, lepení s vyrovnáváním podkladu, nesavé podklady, lepení na plochy sálající teplo, lepení, kdy je nutné použít rychleschnoucí lepidla a pod. Pro tyto účely je třeba použít lepidla, které jsou pro daný účel přímo určené.

Při lepení je dále rozlišujeme, zda se jedná o:

  • Lepení do tenké vrstvy, které se používá pro lepení lehčích obkladů na rovné plochy.
  • Lepení do střední až silné vrstvy - vhodné při nanášení lepicího tmelu v tloušťce 5-10 mm. Tento způsob je nutný při lepení velkoformátových obkladů se silnou profilovanou zadní stěnou. Nerovnosti podkladních betonů, potěrů a omítek až do 20 mm se dají vyrovnat jedním pracovním krokem.

Základním technologickým požadavkem pro lepení obkladů je zajištění teploty podkladu, kladených prvků i prostředí v intervalu + 5 až + 25 ° C, tento požadavek platí i pro 3 následující dny po lepení. Pro lepení je vhodná flexibilní tenkovrstvá lepicí malta s garantovanou mrazuvzdorností. Důležité je podle konkrétní aplikace vybrat vhodný druh lepicí malty (interiér, exteriér, plochy se sáláním tepla, vnější silně namáhané plochy ...), pro exteriéry musí být malta vždy mrazuvzdorná!

Během přípravy malty je třeba respektovat pokyny výrobce, především je nutné po rozmíchání s vodou vyčkat cca 10 minut, aby se aktivovaly chemické přísady a směs znovu promíchat. Lepicí maltu nanášíme na podklad pomocí zubové stěrky se zubem 8 až 10 mm, podle rovnosti podkladu a velikosti lepených prvků. Roztírat je třeba jen takové množství malty, které lze následně obložit do 15 minut. Při exteriérovém lepení náročném na vyšší přilnavost maltového lůžka vždy používáme metodu tzv. oboustranného nanášení, tenkou vrstvu lepicí malty rozetřeme zednickou lžící nebo rovnou stranou stěrky na rub kladeného prvku. Takto připravený prvek vtlačíme kývavým pohybem do malty na podkladu. Na začátku lepení je vhodné provést zkoušku kompaktnosti maltového lůžka a smočení rubu prvku tak, že běžným způsobem nalepený prvek ihned po osazení odtrhneme a vyhodnotíme podíl plochy s aktivní přilnavosti - požadovaná hodnota je minimálně 75% plochy rubu pokryté lepicí maltou.

Každý výrobek je samostatný originál a jeho rozměry se pohybují v rámci určité povolené tolerance. Při lepení je potřebné respektovat tuto skutečnost. Před lepením proto doporučujeme otevřít více balení výrobků najednou a vybírat z většího počtu kusů kamene a přikládáním jednotlivých dílů k sobě najíte nejvhodnější kombinaci, tak, aby bylo možné využít všechny možnosti, protože prakticky při všech druzích kamene platí, že je k dispozici více velikostí a tvarů, než se vejde do jednoho kartonu s obsahem 0,5 m2 nebo 1 m2. Tento postup současně umožní využití barevné škály obkladu a optimalizovat konečnou podobu. V případě, že se nepředpokládá použití spárovací malty (např. kámen Versailles), rozetřou se navlhčeným štětcem nebo dřevěnou kulatinou vhodného průměru zbytky vytlačené lepicí malty ve spárách do požadovaného tvaru. Obkladové prvky je také možné řezat úhlovou bruskou s kotoučem na kámen nebo s diamantovým kotoučem. Nalepené prvky je nutno před spárováním nebo jiným namáháním nechat 48 hodin v klidu. Při kladení zabraňte přímému dopadu slunečních paprsků nebo deště na lepicí plochu.

Minimalizace spár

Výrobky firmy Chelsea Stone jsou přesnou imitací přírodního kamene, to znamená, že jednotlivé kusy kamene nejsou dokonale identické. Drobné odchylky v rozměrech a tvarech jsou regulérní vlastností tohoto typu obkladu. Jsou podmíněny technologií výroby a použitou formou (silikonové odlitky přírodního kamene). Spáry vznikající při pokládce /viz obrázek 1, 2/ jsou při pohledu z přiměřené vzdálenosti zanedbatelné /viz obrázek 3, 4, 5/. Jejich vznik se dá minimalizovat výběrem a vhodným otočením tvarově příbuzných kusů.

Obrázok 1 - Spáry vznikající při pokládceSpáry vznikající při pokládce
Obrázok 2 - Spáry vznikající při pokládceSpáry vznikající při pokládce
Obrázok 3 - Pohled z přiměřené vzdálenostiPohled z přiměřené vzdálenosti
Obrázok 4 - Pohled z přiměřené vzdálenostiPohled z přiměřené vzdálenosti
Obrázok 5 - Pohled z přiměřené vzdálenostiPohled z přiměřené vzdálenosti

Stříšky na plot

Při výrobě plotových stříšek se stejně jako u kamene používají odlitky skutečných kamenů. Proto ani plotové stříšky nejsou 100% identické. To znamená, že rozměr/tloušťka jednoho okraje se může lišit od rozměru/tloušťky opačného okraje. Proto při přiložení stříšek vedle sebe nemusí jejich hrany lícovat, jako je to u "běžných" plochých stříšek. Vznikající rozdíly ve tvaru jsou přirozené a v spojení s naším kamenem vypadají přirozeně - ne uměle. Tyto rozdíly je možné vhodným otočením a případným zbroušením minimalizovat, pokud chcete mít hrany spojené rovně.

Obrázek 1
Obrázek 2

Ukázky uložení na zateplovací systém

V praxi se může vyskytnout několik způsobů pokládky našeho výrobku na zateplovací systém. Uvádíme nejčastější z nich:

Uložení pod zateplovacím systémem

Obrázek 1
Obrázek 2

Uložení zarovno zateplovacího systému

Obrázek 1
Obrázek 2

Uložení bez zateplovacího systému, resp. přímo na zateplovací systém

Obrázek 1
Obrázek 2

Spárování obkladů

V případě spárování použijeme vhodnou spárovací maltu s požadovaným barevným odstínem. Spárování je nutné provést tak, aby především barevné spárovací malty neznečistily povrch nalepených prvků - znečištění by mohlo být trvalé. Při úplném vyplnění spár je třeba respektovat skutečnost, že vznikne kompaktní vrstva, kterou je třeba zejména v exteriérech dilatovat v doporučeném intervalu max. 4 metry. Dilatační spáry v obkladu je nejlepší udělat před samotným spárováním vyplněním zvolené průběžné spáry akrylovým tmelem s odstínem shodným se spárovací maltou.

Spárování je finálním krokem a je důležité pro konečný vzhled obložené plochy. Nejdůležitější je volba vhodné spárovací hmoty. Boky spár musí být očištěné, odmaštěné. Z důvodu plasticity reliéfu se obklad spáruje na tloušťku cca 1 cm, přičemž ostatní tloušťka obkladu vyčnívá z osazování plochy. Při takovém spárování obkladu se vyhneme případnému znečištění povrchu obkladu.

Spárovací hmoty rozlišujeme:

  • pro úzké spáry do 2 cm, pro širší spáry, pro spáry barevné,
  • hmoty na minerální bázi (vhodné pro pevné podklady),
  • hmoty pro elastické spárování (na "pracující" podklady),
  • speciální.

Na všechny uvedené druhy spárování opět doporučujeme použít produkty společností Degussa, DEN BRAVEN, CUSTOM ®, MUREXIN, CERESIT-HENKEL a pod.

Hydrofobizace povrchu a následná údržba obkladů

V případe obkládaní vnějších stěn (sokl, plot, atd.), tyto jsou značně namáhané povětrnostními vlivy jako je střídání tepla a mrazu, déšť nebo vítr. Provlhlé fasády se vlhkostí a mrazem snadno poškodí, v takovém případe se ve spárách snadněji drží mech, špína a pod. Prosakující vápno z podkladových cementových směsí někdy vytvoří mapy, tzv. výkvěty. S technologickou pauzou jeden měsíc po spárování doporučujeme proto u exteriérových obkladů provést hydrofobizaci jejich povrchu, a to vhodným přípravkem s nízkým difuzním odporem. Celý povrch obkladu, včetně spár, se musí natřít. Tento nátěr tvoří hydroskopickou vrstvu do hloubky 3 - 4 mm.

Tato úprava výrazně omezí vznik příznivých podmínek pro růst mechů a řas a pro tvorbu výkvětů. Zvýší mrazuvzdornost a sníží povrchovou nasákavost obkladu a taky jeho špinivost. Životnost úpravy hydrofobizačním roztokem je zpravidla 5 let, pak je třeba nátěr zopakovat. Na běžné čištění takhle upravených povrchů je možné použít tlakovou vodu. Obklad ošetřený tímto způsobem nebrání ,,dýchání" stěny.

Vlhkost vyskytující se uvnitř objektu nebo působící z vnější strany je nejčastější příčinou poškození obkladu stěn a jejich podkladových ploch. Vhodný izolační systém trvale chrání náchylné plochy nejen před vlhkostí, netlakovou a tlakovou vodou, ale i před pronikáním agresivních látek. V případě, že jsou obklady kladeny na plochy bez funkční hydroizolace nebo v soklových zónách soustavně vystavených stříkající vodě, může dojít v důsledku transportu vodou rozpustných solí nebo volného vápna do odpařovací lícní vrstvy k tvorbě bílých výkvětů. Tento jev lze rovněž eliminovat hydrofobizací pohledové lícní strany obkladu vhodným přípravkem s nízkým difuzním odporem.

Pro účely hydrofobizace je na trhu dostupný tradiční a osvědčený výrobek LUKOFOB (výrobce Lučební závody Kolín, ČR), REPESIL (výrobce Stavební chemie, ČR) nebo HYDROFOB (Stachema Bratislava). Taky prakticky všichni osvědčení výrobci lepicích malt a spárovacích hmot (Degussa, DEN BRAVEN, CUSTOM ®, MUREXIN, CERESIT-HENKEL a pod.) vyrábějí kvalitní hydrofobizační výrobky. Je potřebné dodržet návod k použití přípravku a použít správnou koncentraci výrobku.

Cementové skvrny

Hlavně po zimním období se na některých kamenech může vyskytnout bílý, tzv. cementový výkvět. Jde o přirozený jev, kdy je cement vytažen na povrch kamene. Odstranění je velmi jednoduché. Kámen očistíme kartáčem navlhčeným ve vodě. Při silnějších výkvětech doporučujeme použít přípravek na odstraňování nežádoucích skvrn, který můžete vidět spolu s pracovním postupem na fotkách.

Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 9
Obrázek 10

Černý pigment

Při výrobě tmavě šedého obkladového kamene (Versailles 50311, 50315) se používají vysoce kvalitní přírodní pigmenty německého výrobce značky Bayer. Je možné, že po silnějším otěru s oblečením nebo rukou zanechá pigment jemný otěr (foto č.1, č.2). K odstranění napomůže několikanásobné přetření kamene vlhkým hadrem, resp. natření ochranným hydrofobyzačním nátěrem (např. Lukofob). Pigment se časem vstřebá, díky čemuž k danému problému už docházet nebude.

V případe, že je třeba řešit tuto situaci akutně, doporučujeme natřít kámen speciálním lakem na kámen (např. Kamenná Pečeť od firmy Murexin. Jeden litr balení vystačí cca na 10 m2). Takto kámen nabude ochrannou vrstvu, která zakryje i zbývající pigment a úplně tak odstraní případné otěry. Po takové aplikaci lakem nabude kámen tzv. "mokrý efekt" (foto č.3).

Obrázek 11
Obrázek 12
Obrázek 13

Barevná stálost

Kvalitu barevné stálosti zaručují pigmenty vyráběné na bázi přírodních oxidantů, od renomovaného světového výrobce Bayer z Německa. Na obrázku je kámen, který byl nalepen v roce 2005, fotka je z října 2010, t. z. po 5 letech. Obr.č.1: Versailles 50 510, obr.č.2: Bretagne 10 305. Barevná stálost je i po 5 letech téměř stejná. Uvedenou realizaci si můžete prohlédnout i osobně na adrese: Bojnice, Pálfyho ulička.

Minimální změna barevnosti může nastat přirozeným působením vnějších faktorů, jako jsou sluneční záření, déšť, sněžení, velké výkyvy teploty a pod. Tyto změny jsou přirozené a nemají vliv na vyblednutí nebo ztrátu barevné kombinace.

Barevná stálost
Barevná stálost

Nesprávná pokládka

A: Nesprávná instalace kamene, resp. nejčastější chyby při lepení Nesprávná instalace kamene
B: Správná instalace kamene Správná instalace kamene